เครือข่าย PR เภสัชฯ บุก 3 สถาบันฯ ยักษ์ใหญ่สานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์นำทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ หรือเรียกคำย่อว่า PRN เดินทางเยือน 3 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ในระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะเ […]