พิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ การสอนภาษาจีนฯ ศึกษาศาสตร์

พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ 2 ปริญญา ได้แก่บัณฑิตหลักสูตรการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ และบัณฑิตหลักสูตรภาษจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 […]