ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสานงาน และครูพี่เลี้ยง สถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ ศูนย์ป […]

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติ       ในปี พ.ศ. 2484 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล โดยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายและโครงการที่จะขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค สำหรับภา […]

ร้านอาหาร Little Oska

ร้านอาหาร Little Oska อิ่มอร่อย พุงกาง รอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร้าน Little Oska เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเกรดพรีเมี่ยม ด้วยวัตถุดิบอย่างดีส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลย มีบรรรยากาศรอบๆร้านตกแต่งด้วยกลิ่นอายจากญี่ปุ่นจริงๆ และอาณาบริเวณกว้างขวางมาก มีที่นั่งให้หลายโซน ทั้งในห้อ […]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา แหล่งรวบรวมความรู้และวิทยาการต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง […]

ร้านอาหารฝ้ายนุ่ม

ร้านอาหารฝ้ายนุ่ม อร่อย อิ่ม คุ้ม ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร้านอาหารฝ้ายนุ่ม อร่อย อิ่ม คุ้ม ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้านอาหารฝ้ายนุ่ม ไข่กระทะ ตั้งอยู่ในโรงอาหารกังสดาล(กังบน) ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมเคยตั้งร้านแยกต่างหากอยู่ใกล้ๆโรงอาหาร แต่ปัจจุบันย้ายมา […]

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)

ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์: 042-415600 โทรสาร: 042-415699 Faculty of Business Administr […]