COLAKKUต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีในงานครบรอบ1ปีKKTS

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานครบรอบ 1ปีKKTS พร้อมร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรมเนื่องในโอกาสมาร่วมเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ innova […]