บุญผะเหวดศึกษาศาสตร์ 61

บุญผะเหวดศึกษาศาสตร์ 61 สืบฮีต สานฮอย ตามรอยบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ

ศึกษาศาสตร์จัดต่อเนื่องบุญผะเหวด ศึกษาศาสตร์ “สืบฮีต สานฮอย ตามรอยบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาส […]