คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์ : http://arch.kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ : 043-362-046 โทรสาร : 043-362-047 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงลงพระปรมาภิ […]