คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Website : http://nu.kku.ac.th Phone: 0-4320-2407 Fax: 0-4334-8301 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีใน […]