COLAKKUต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีในงานครบรอบ1ปีKKTS

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานครบรอบ 1ปีKKTS พร้อมร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรมเนื่องในโอกาสมาร่วมเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ innova […]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีทำ MOU กับ SLU ประเทศสวีเดน

28 พฤษภาคม 2561คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) ประเทศสวีเดน เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 25 […]

นักศึกษาวิศวฯจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ดึงนักเรียนมัธยมทั่วประเทศจัดค่าย

ปลูกฝังความคิด ฝ่าวิกฤตพลังงานผ่านโครงการต้นแบบที่ มข.ให้กับสายเลือดวิศวกรรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันจะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน […]

“ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2561

“ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 กำหนดการ “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2 […]

“บ้านชีวาศิลป์” ในอ้อมกอดคณะศิลปกรรม พร้อมนำศิลปะเยียวยาผู้ป่วยเด็ก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ระดมทุนสร้างบ้านชีวาศิลป์ ให้เป็นบ้านที่บูรณาการกระบวนการทางศิลปะควบคู่กับการดูแลรักษาทางการแพทย์ “ศิลปะไม่ได้ถูกสร้างให้มีค่าโดยราคาเงิน แต่ศิลปะเป็นยารักษาทางจิตใจ” 24thminute. […]

มข. เตรียมพื้นที่ชุมชนต้นแบบเป็นห้องปฏิบัติการให้กับ นศ.หลักสูตร MRDM

บัณฑิตวิทยาลัย มข. ใช้พื้นที่ชุมชนต้นแบบการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ภารกิจของ สำนักบริการวิชาการ เป็นห้องปฏิบัติการชุมชน (Social Lab) ให้กับ นักศึกษา หลักสูตร การจัดการพัฒนาชนบท นานาชาติ […]