Pitching Day Start Up Start Now 2018

มข.จัดประกวด Pitching Day Start Up Start Now 2018 นศ.โชว์กึ๋นเพียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประกวด Pitching Day Start Up Start Now 2018 นักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ทีม Wash’s Easy คว้ารางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. บริเวณชั้น 1 ศูนย์อาหาร […]

บุญผะเหวดศึกษาศาสตร์ 61

บุญผะเหวดศึกษาศาสตร์ 61 สืบฮีต สานฮอย ตามรอยบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ

ศึกษาศาสตร์จัดต่อเนื่องบุญผะเหวด ศึกษาศาสตร์ “สืบฮีต สานฮอย ตามรอยบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาส […]

ชมมุมสวยๆ บรรยากาศงามๆ ที่มข

ชมมุมสวยๆ บรรยากาศงามๆ ที่มข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้กำเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดย้อนหลังไปได้ถึงก่อน สงครามโลกครั้งที่สอง แต่การเตรียมการก่อสร้างอย่างจริงจัง กระทำกันในรัฐบาล […]

รถขนส่งสาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Smart Transit : KST คือบริการรถขนส่งสาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเป็น Green & Smart Campus โดยในแอปพลิเคชันจะแสดงตำแหน่งของรถบัสทุกคันสดๆ บนแผนที่ รวมทั้งแสดงหมายเลขทะเบียนของรถ พนั […]