คณะนิติศาสตร์

     ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) innovationforum2012.com โดยวางเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการขอ […]

บุญข้าวจี่วาเลนไทน์

ขอนแก่นสืบสานประเพณี “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์”

มข.สืบทอดวิถีของชุมชน จัดงาน “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” ให้หนุ่มสาวได้ฉลองเทศกาลแห่งความรัก พร้อมสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานไปด้วย ตามแนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” เมื่อวันที่ 14 ก. […]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์ : http://ph.kku.ac.th โทรศัพท์ : 043-347057 โทรสาร : 043-347058 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อปี 2521 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมใ […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24thminute.com จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ บริเวณโถงชั้นล่าง ตึกเพียรวิจิตร พิธีเริ่มโดย รศ.ชิน […]

คณะทันตแพทยศาสตร์

       คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2522 เป็น 1 ใน 21 คณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหน้าที่หลั […]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Website : http://nu.kku.ac.th Phone: 0-4320-2407 Fax: 0-4334-8301 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีใน […]