เกี่ยวกับเรา

แม้ไม่ใช่มหาลัยในแสงสี แต่มหาลัยขอนแก่นนี้ก็มีของดีอยุ่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นน้องๆ ดาวเดือน ดาวเด่นประจำคณะ ใครปัง ใครดัง มาให้ติดตามกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงบรรดาลใจให้น้องๆที่อยากเข้ามหาวิทลัยขอนแก่นมีเป้าหมายในการเรียน รวมถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ข่าวสารเรื่องการศึกษาต่างๆ คณะที่เปิดสอน เพื่อคนที่สนใจมาอัพเดทให้รู้