ม.ขอนแก่นเตือนระวังไข้เลือดออก หลังพบป่วยแล้ว 4 ราย คาดปีนี้ระบาดรุนแรง

เกี่ยวกับ มข.

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า ขณะนี้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่ามีนักศึกษาและบุคลากรป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 4 ราย

โดยรายล่าสุดเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 4 ราย อาการปลอดภัยแล้ว

ภายหลังจากที่พบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและพบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ้นยากำจัดยุงลายตามแหล่งชุมชนและอาคารเรียนต่างๆ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่าจากการสำรวจพบแหล่งลูกน้ำยุงลาย และการพบผู้ป่วยทั้ง 4 ราย รวมทั้งช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน

ทำให้มีการคาดการณ์ว่าปีนี้จะเป็นปีที่โรคไข้เลือดออกจะมีการแพร่ระบาดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการสำรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ จึงทำให้มีการเตรียมพร้อมในการป้องกันไว้ได้

เบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการทำงานเชิงรุกด้วยการแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะเป็นการลดโอกาสของการเป็นโรคไข้เลือดออกได้

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น 14 ต่อแสนประชากร จึงขอให้ประชาชนได้ป้องกันตามความเหมาะสม เช่น การสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด ทาโลชั่นกันยุง กำจัดแหล่งน้ำขัง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มืดและอับชื้น