มข.จับมือปตท. แลกเปลี่ยนเรียนรู้หนุนใช้พลังงานสะอาด

ทั่วไป, หน้าหลัก, เกี่ยวกับ มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ คณะทำงานจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ติดตามการดำเนินงาน ณ สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)จากมูลสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร ผู้อำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายชัยนิยม สินทร หัวหน้างานจัดการพลังงานและนวัตกรรม กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ คณะทำงานจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) นำโดย คุณ นิรมัย แก้ววิเชียร ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ NGV การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ณ สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)จากมูลสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น innovationforum2012.com

ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร ผู้อำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า ยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 – 2562 มีนโยบายGreen and Smart Campus ซึ่งมุ่งเน้น การจัดการที่ดี บนพื้นฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น จากการดำเนินตามนโยบายดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) ในหลายๆโครงการ ซึ่งโครงการสร้างต้นแบบศูนย์สาธิตการใช้ประโยชน์จากการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นอีกโครงการที่ดำเนินการผลิตก๊าซชีวภาพและปรับปรุงคุณภาพให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการใช้พลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) เพื่อใช้ในระบบขนส่งมวลชนภายในองค์กร ซึ่งสถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด หรือ Compressed Biomethane Gas (CBG) จากมูลสัตว์ ทาง ปตท. ได้สนับสนุนหัวจ่าย และ Ground storage ให้กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉะนั้นการเดินทางมาครั้งนี้จึงเป็นการติดตามการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ บริษัทปตท. ได้สนับสนุนถัง CNG ขนาด 70 ลิตรจำนวน 24 ใบจากบริษัท เพื่อนำมาใช้สำหรับสำหรับยานพาหนะส่วนกลางที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางขยายผลในการให้ความรู้การใช้พลังงานสะอาดให้กับชุมชนที่สนใจ ช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างในการผลิตพลังงานทดแทนต่อองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เหมาะสมกับโลกอนาคตอย่างยั่งยืน” ผศ.ดร.ฉัตรชัยกล่าว