“บ้านชีวาศิลป์” ในอ้อมกอดคณะศิลปกรรม พร้อมนำศิลปะเยียวยาผู้ป่วยเด็ก

หน้าหลัก, เกี่ยวกับ มข.

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ระดมทุนสร้างบ้านชีวาศิลป์ ให้เป็นบ้านที่บูรณาการกระบวนการทางศิลปะควบคู่กับการดูแลรักษาทางการแพทย์ “ศิลปะไม่ได้ถูกสร้างให้มีค่าโดยราคาเงิน แต่ศิลปะเป็นยารักษาทางจิตใจ” 24thminute.com

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 19:00 น. ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างบ้านชีวาศิลป์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริการชุมชน ทางด้านศิลปะบำบัดในทุกแขนงที่มีการเปิดการเรียนการสอนในคณะและเป็นการเรียนรู้ทางศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง โดยศิลปิน ดา อินคา (ศักดา พัทธสีมา)

ก่อนการแสดงของ ดา อินคา (ศักดา พัทธสีมา) ได้มีวงดนตรีสากล “Sunset & Dean” ซึ่งเป็นวงดนตรีเกิดจากการรวมตัวของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้บรรเลงเพลงอย่างไพเราะ จากนั้น จิตอาสาบ้านชีวาศิลป์ โดยศิลปินจิตอาสาประจำบ้านชีวาศิลป์ นิด ลายสือ สุภร ธัมวงศานุกูล (หนุ่ม บลูส์แมน) และพี่น้องจิตอาสาชีวาศิลป์ ได้จัดการแสดงขอบคุณจากใจ โดยจัดการแสดงร้องเพลง เต้นรำสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมคอนเสิร์ตอย่างยิ่ง และต่อด้วยการแสดงคอนเสิร์ตของ ดา อินคา ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมคอนเสิร์ตเป็นอย่างมาก

ในการประมูลภาพวาดเพื่อการกุศลนั้น ภาพวาด “ดา อินคา” ซึ่ง อาจารย์วีระศักดิ์ พิมพ์แก้ว ศิลปินศิษย์เก่าของคณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ดร.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ได้ประมูลไปในจำนวนเงิน 15,000 บาท และ ผลงานภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของดา อินคา พร้อมลายเซ็น ได้มีผู้ประมูลไปในจำนวนเงิน 15,000 บาท เช่นเดียวกัน

ผศ.ดร.กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “บ้านชีวาศิลป์เดิมสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งโดย รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์ เพื่อดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายเช่น โรคมะเร็ง หรือติดเชื้อ HIV ปัจจุบันบ้านชีวาศิลป์ได้โอนย้ายมาสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ แต่เนื่องจากยังไม่มีสถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้รวมตัวกัน ประชุมปรึกษาหารือในการทำกิจกรรมจิตอาสาในการไปดูแลเด็ก ผู้บริหารคณะศิลปกรรม สมาคมศิษย์เก่า และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงเห็นพ้องกันว่าจะต้องมีสถานที่ตั้ง จึงได้จัดคอนเสิร์ต “ดา อินคา” เพื่อหารายได้สร้างบ้านชีวาศิลป์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือภาคอีสาน โดยจะสร้างอยู่บริเวณด้านหน้าคณะ โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณดา อินคา ผู้ซึ่งเป็นศิลปินหลายแขนง เป็นศิลปินนักร้อง ทั้งวาดภาพได้สวยมาก และในคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังนำผลงานภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประมูลในงาน เพื่อนำเงินร่วมสร้างบ้านชีวาศิลป์ด้วย อยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ศาสตร์ที่มี ทั้งเสียงเพลง ภาพวาด ศิลปะ ที่บ้านชีวาศิลป์ที่กำลังจะก่อสร้างขึ้นในอนาคต” ผศ.ดร.กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ พร้อมทิ้งท้ายว่า “ศิลปะไม่ได้ถูกสร้างให้มีค่าโดยราคาเงิน แต่ศิลปะเป็นยารักษาทางจิตใจ”

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวบนเวทีคอนเสิร์ตว่า “จากวลีที่จิตอาสาบ้านชีวาศิลป์พูดบนเวทีว่า “อยากให้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ก่อนที่จะไม่ได้เห็นอีก” เป็นอีกเรื่องประทับใจที่ได้รับฟังมา ครั้งหนึ่งที่จิตอาสาบ้านชีวาศิลป์ได้ไปร้องเพลง เต้นสนุก หน้าเสาน้ำเกลือ สร้างความสุขให้กับผู้ป่วยเด็กๆ ระยะท้ายที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีเด็กผู้ป่วยคนหนึ่งนอนซมลุกไม่ขึ้น แต่เมื่อเห็นจิตอาสาบ้านชีวาศิลป์มาแสดงกลับลุกขึ้นมาแล้วเต้นไปด้วย มีรอยยิ้ม และหัวเราะได้ ซึ่งทราบว่า…นั่นเป็นรอยยิ้มสุดท้ายของเด็กคนนั้น… และทุกท่านที่มาร่วมชมคอนเสิร์ต ดา อินคา ในวันนี้ทุกบาททุกสตางค์จะเติมเต็มให้บ้านชีวาศิลป์ได้มีพลัง เติมหัวใจให้ได้ทำกิจกรรมเพื่อเด็กต่อไป ขอบคุณเป็นพิเศษ สำหรับ คุณดา อินคา ที่เสียสละเวลามาแสดงคอนเสิร์ต ขอบคุณทุกหัวใจ ขอบคุณทุกบาททุกสตางค์ ขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆ ที่ทุกท่านได้เสียสละมอบให้เพื่อบ้านชีวาศิลป์”

นายดิษพงศ์ เกียรติยะ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่ารุ่น 1 สาขาจิตรกรรม กัลปพฤกษ์ช่อที่ 31 เล่าว่า “เริ่มจากบ้านชีวาศิลป์เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของคณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าจึงได้ปรึกษาหารือกับคณาจารย์ และได้สรุปกันว่าจะต้องสร้างบ้านให้บ้านชีวาศิลป์ เป็นสถานที่เป็นจุดศูนย์กลางการบริการชุมชน ทางด้านศิลปะบำบัด สร้างชื่อเสียงให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ การจัดคอนเสิร์ต “ดา อินคา” แม้จะมีเวลาในการทำงานเตรียมงานไม่นาน แต่ศิษย์เก่าทุกคนต่างก็พร้อมทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด เพื่อสร้างบ้านให้บ้านชีวาศิลป์ได้เป็นบ้านที่บูรณาการกระบวนการทางศิลปะควบคู่กับการดูแลรักษาทางการแพทย์ต่อไปตราบนาน”

นายเศกสันต์ วิชัยพล ผู้จัดการบ้านชีวาศิลป์ กล่าวว่า “หลังจากได้มาสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารได้ร่วมให้ความเห็นว่าควรมีสำนักงานที่อยู่ใกล้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นจุดนัดพบรวมตัวกันของจิตอาสา โดยไม่ต้องเป็นบ้านหลังใหญ่ แค่เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ของน้องๆ นักศึกษา ต่อไปได้มีการวางแผนการทำงานจากการเป็นผู้จัดกระบวนการในการทำงานจิตอาสาก็จะลดลง แต่จะเชิญชวนให้คณาจารย์ และนักศึกษามาเป็นพี่เลี้ยงสานสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาเป็นจิตอาสา โดยนำองค์ความรู้ ศาสตร์ด้านศิลปะมาถ่ายทอด เพื่อนำไปเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเด็กและเยาวชนที่มารับการรักษาต่อไป”

บ้านชีวาศิลป์มอดินแดง เป็นหน่วยงานในกำกับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7เมษายน 2553 มีวิสัยทัศน์ “นวัตกรรมการบูรณาการการแพทย์กับกระบวนการศิลปะ เพื่อการเยียวยาจิตใจและสร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยการสานสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยผู้ก่อตั้งบ้านชีวาศิลป์ขึ้น คือ รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์ ซึ่งขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโครงการ ปัจจุบัน นายเศกสันต์ วิชัยพล เป็นผู้จัดการบ้านชีวาศิลป์

ผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง ที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นระยะเวลานาน เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เห็นว่าควรได้รับการเยียวยาทางจิตใจผ่านกระบวนการทางศิลปะ เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ก่อตั้งบ้านชีวาศิลป์ขึ้น เกิดการรวมตัวของจิตอาสาให้กำลังใจผู้ป่วยเด็ก โดยอาศัยศิลปะในการมอบความสุข คอยเยียวยาจิตใจของผู้ป่วย ขับกล่อม สร้างรอยยิ้มและความสุข เหล่าจิตอาสาเองก็เกิดการเรียนรู้ต่อกัน มีการผลัดเปลี่ยนส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยเด็กได้มีแรงใจให้อยู่และสู้ต่อ “จิตอาสาบ้านชีวาศิลป์” ผู้เยียวยาเด็กป่วยเรื้อรังผ่านศาสตร์แห่งศิลป์