นักศึกษาวิศวฯจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ดึงนักเรียนมัธยมทั่วประเทศจัดค่าย

หน้าหลัก, เกี่ยวกับ มข.

ปลูกฝังความคิด ฝ่าวิกฤตพลังงานผ่านโครงการต้นแบบที่ มข.ให้กับสายเลือดวิศวกรรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันจะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมค่ายมอดินแดงรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 7ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ที่สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมค่ายจำนวน 70 คน โดยเป็นการเข้าค่ายเพื่อการเรียนรู้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนการเยี่ยมชมโครงการต้นแบบด้านพลังงานทั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานภายนอก

นาย ฉัตรชัย เมืองศรี นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ในฐานะประธานโครงการค่ายมอดินแดงรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 7เผยว่า เป้าหมายของโครงการคือการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในขณะนี้ให้กับนักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อให้นำไปต่อยอดทางความคิดผ่านกิจกรรมทั้งการอบรม การฝึกประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม การศึกษาดูงาน และการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ได้รับ โดยเป็นการทำงานร่วมกันของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งนักศึกษาที่ร่วมกันทำโครงการต่างทุ่มเทเสียสละวางแผนโครงการมาเป็นระยะเวลานาน มีการแบ่งงานกันทำเพื่อประสานกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้แล้วยังถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันของผู้ทำโครงการทุกคน

ในวันที่ 25 พค 61 เป็นวันที่นักเรียนในโครงการได้เดินทางศึกษาโครงการด้านพลังงาน โดยได้เข้าดูโครงการ Net Zero Energy Building ที่กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นโครงการวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน โดยในการเข้าชมได้รับการต้อนรับและบรรยายสรุปโดย นายชัยนิยม สินทร หัวหน้างานจัดการพลังงานและนวัตกรรม กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย นักประชาสัมพันธ์กองสื่อสารองค์กร จากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปยังบ่อหมักก๊าชชีวภาพและชม ณ สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)จากมูลสัตว์ โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร ผู้อำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานที่ปรึกษาโครงการได้นำเยี่ยมชมและบรรยายสรุป ก่อนจะเดินทางต่อไปยังโรงแยกก๊าซน้ำพอง จ.ขอนแก่น

นาย นนทวัฒน์ ผาภู รักษาการประธานโครงการค่ายมอดินแดงรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 7 ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมเผยว่า กิจกรรมโครงการที่จัดขึ้นนับเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์และได้รับความสนใจจากนักเรียน ม.ปลาย เป็นอันมากจากจำนวนผู้สมัครที่เพิ่มขึ้นจนเกินจำนวนที่คาดไว้ทุกปีจนต้องคัดเลือก โดยเฉพาะในปีนี้ยังมี นร.ที่มาจากภูมิภาคอื่นๆเดินทางมาร่วมด้วยซึ่ง นร.ส่วนใหญ่มีความมุ่งหวังที่จะได้สอบเข้ามาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา ดังนั้นนอกจากภาคองค์ความรู้ด้านพลังงานแล้วเรายังมีกิจกรรมเพื่อให้น้องๆได้เห็นบรรยากาศการเรียน การเข้าห้องปฏิบัติการของพี่ๆรวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติงานจริง จึงถือว่าเป็นกิจกรรมเปิดบ้านให้กับ มข.อีกด้วย

นาย ชัชชวาลย์ การดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี ซึ่งสมัครเข้ามาร่วมค่ายเผยว่า มีความฝันอยากเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.อย่างมาก การมาร่วมค่ายได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเพื่อนใหม่ ซึ่งรุ่นพี่ดูแลพวกเราอย่างดี ผมใช้โอกาสนี้ในการมาดูชีวิตการเรียนการเป็นอยู่ของพี่ๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความมุ่งมั่นที่จะต้องสอบเข้ามาให้ได้

“ผมสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่อยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น เราเห็นรุ่นพี่ที่ดูแลเอาใจใส่เราและช่วยเหลือกันและกันในการทำกิจกรรมรู้สึกประทับใจ ที่นี่มีบรรยากาศสีเขียวร่มรื่นที่ทำให้ผมอยากมาเรียน” นาย ชัชชวาลย์ การดี กล่าว