ท้าพิสูจน์ผลงานไอเดียล้ำ นักศึกษาสถาปัตย์ มข.จัดแสดงที่เซนทรัลพลาซ่า

เกี่ยวกับ มข.

ผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบ 4 ด้าน เซรามิค แฟชั่น กราฟฟิคดีไซด์และเฟอร์นิเจอร์ที่พร้อมให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนา

ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น มีการแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษาสาขาการออกแบบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.ในงาน ”นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบทางอุตสาหกรรมประจำปีการศึกษา 2560 “โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานทางการออกแบบอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สู่สาธารณชน แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาในการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ประธานหลักสูตรการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.เผยว่า นักศึกษาสาขาการออกแบบที่มีความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการต้องมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานที่เป็นไอเดียดีๆต่อสาธารณะ ไม่เพียงแค่อาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนเท่านั้น การออกมาจัดแสดงในพื้นที่เปิดซึ่งมีผู้คนมากมายเขาจะได้เรียนรู้การจัดการโดยรวมของกิจกรรมได้นำเสนอและรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในแต่ละปีนักศึกษาของเรามีผลงานที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ผลงานออกแบบล้วนเป็นผลงานจริงที่ใช้งานได้เลยสามารถออกสู่ตลาดได้ นอกจากนี้ทุกผลงานมีการจดสิทธิบัตรที่พร้อมจะต่อยอดกับผู้ประกอบการได้
นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบทางอุตสาหกรรมประจำปีการศึกษา 2560 เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 54 คน นำผลงานมาจัดแสดงกว่าร้อยผลงาน ประกอบด้วย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์ของแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เซรามิค งานกราฟิก โดยกิจกรรมภายในงานนอกจากการนำเสนอแนวคิดและผลงานต่อคณาจารย์นักออกแบบแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์นักออกแบบผลิตภัณฑ์ของสาขาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันและมีผลงานโดดเด่น แฟชั่นโชว์ การแสดงดนตรี และการแสดงเต้นหน้าม่านละคร kamibfun 22
“ความโดดเด่นของนักศึกษาเราคือการสร้างผลงานที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ฐานความรู้ในภูมิภาคไปสู่สากลได้อย่างลงตัวมีเอกลักษณ์นำเสนอผ่านความเชี่ยวชาญใน 4 ด้านคือ เซรามิค แฟชั่น กราฟฟิคดีไซด์ และ เฟอร์นิเจอร์ จึงใคร่อยากให้ประชาชนได้มีโอกาสมาชมเพื่อเป็นกำลังใจและให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาผลงานที่ดีขึ้นต่อไป “ ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน กล่าว