คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์

ทั่วไป

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24thminute.com จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ บริเวณโถงชั้นล่าง ตึกเพียรวิจิตร พิธีเริ่มโดย รศ.ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ผศ.ดร.รัตมณี นันทสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายธุรการ กายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน และ รศ.ชินะวัฒน์ กล่าวเปิดงาน

     ในงานผู้ร่วมงาน ได้กล่าวขอขมาพระรัตนตรัยพร้อมกัน ต่อด้วยพิธีกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส จากนั้น ประธานในพิธีมอบมาลัยกรแด่ผู้อาวุโส และประธานนำบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ตามลำดับ บรรยากาศในงานมีแต่รอยยิ้มและไมตรีจิตรมิตรภาพที่ดี ความเมตตา ความเอื้ออาทรแก่กันและกัน 

     สำหรับในส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ในวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมฮีตสิบสองคองสิบสี่ตามแบบวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน สร้างความ เข้มแข็งให้กับสังคมชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ นำมาสู่ความมีสิริมงคลตามแบบประเพณีไทย ในงานมี กิจกรรมประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปประจำคณะต่าง ๆ ขบวนนางสังขาร การประกวดก่อเจดีย์ทราย (ตบประทาย) พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับขบวนแห่ ปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย สร้างความชื่นชมยินดีแก่ชาววิศวกรรมศาสตร์ทั่วหน้ากัน